Zondag, een dag apart Zondag, een dag apart
Zondag 13 oktober hebben we met de kinderen van de Benjaminclub meegeholpen aan de Jeugddienst. Het thema was; "Zondag, een dag apart" gebaseerd op Markus 2:23-3:6 .
Waarom hebben we de zondag gekregen? De zondag is bedoeld als rust--en feestdag. Vooral in deze tijd is alles zo hectisch en zijn we druk,druk, druk.
Het is goed om op zondag rust te nemen; tijd voor elkaar te hebben en God te danken voor alles wat Hij aan ons geeft. De rust en ontspanning heb je nodig om weer op te laden voor de nieuwe week.

De kinderen hebben schilderijen gemaakt; ze schilderden o.a. kerken en over sport en spel. Zondag is ook een dag om samen dingen te doen en extra te denken aan elkaar.
Het was fijn dat de dominee bij ons op de club geweest. De gesprekken met de kinderen verwerkte hij in zijn preek. Alle kinderen hebben meegeholpen in de dienst; door voor te lezen uit de Bijbel en te collecteren. Samen met Jaap en de muziekgroep hebben we mooie liederen gezongen.
Het was een fijne dienst!
terug