Wetenschap Wetenschap
Heeft ‘de wetenschap’ bewezen dat God niet bestaat? Dat gevoel kun je soms krijgen. Soms zeggen mensen het ook. Soms zelfs een leraar op school. Toch is dat niet waar. Zulk soort zogenaamde ‘wetenschappelijke uitspraken’ zijn juist vol (on)geloof. Mooi om samen over door te praten op de catechisatie. Als gelovige jongeren hoeven we niet bang te zijn voor ‘de wetenschap’. Het is juist mooi om de werkelijkheid op allerlei manieren te onderzoeken. En in het geloof mogen we belijden dat die werkelijkheid schepping van God is!

Let op: komende weken is er een paar keren geen catechisatie. Maandag 25 en dinsdag 26 februari vervalt vanwege de voorjaarsvakantie. Maandag 4 en dinsdag 5 maart is er wél weer catechisatie. Maandag 11 en dinsdag 12 maart vervalt vanwege de biddag op woensdag 13 maart. We hopen dat jullie dan allemaal de kerkdienst van de biddag bijwonen om samen te bidden om Gods zegen voor ons leven. Ds. Adriaan Theunisse
terug