Paulus Paulus
In de serie over “dienende mensen” in de Bijbel, was de brondienst op 17 febr. gewijd aan Paulus. Zoals bekend zijn de brondiensten de basis voor het nagesprek bij Ad Fontes. In de preek stond ds. Theunisse vooral stil bij de ingrijpende ommekeer van Paulus: van vervolger van christenen naar volgeling van Christus. Deze ommekeer ging niet zonder slag of stoot: God zet Paulus letterlijk stil en maakt hem letterlijk duidelijk dat hij het verkeerd ziet! Gevolg: drie dagen blindheid, drie dagen van vasten en gebed, waarna Ananias de opdracht van God krijgt om Paulus ‘de ogen te openen’. Indrukwekkend is vooral de overtuiging en de gedrevenheid van Paulus in zijn ‘nieuwe missie’ om het evangelie te verkondigen. Nog steeds zien we de kracht van het evangelie, vaak tegen de verdrukking in, en ontstaan nieuwe gemeentes/kerken in Afrika en Azië, maar ook in Nederland. We hebben afgesloten met lied 766 uit Opwekking: “Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede, zal de adem van uw Geest, ons met zijn kracht bekleden.” Tijdens de volgende Ad Fontes en brondienst op 17 maart a.s. zullen we stilstaan bij Esther.
terug