Nieuwe jaar Nieuwe jaar
Dinsdagavond, 7 januari hadden we onze eerste clubavond in het Nieuwe Jaar. Jullie zijn uitgerust na de kerstvakantie.
We startten met samen bidden; jullie droegen mooie gebedspunten aan; o.a bidden voor familieleden en vrienden en bekenden die met ziekten of problemen te maken hebben.
We zongen o.a "lees je bijbel, bidt elke dag" (en de engelse versie!). Dit was de inleiding tot het samen uit je hoofd leren van een aantal bijbelboeken.
Ieder van ons kreeg een papier met een bijbelboek. Om de beurt moest je het bijbelboek noemen. Daarna ging het op de manier van het spel; "ik ga op reis en neem mee" ...... maar dan alle bijbelboeken noemen.
Uiteindelijk konden jullie allemaal uit jullie hoofd de boeken in de goede volgorde opnoemen. Harstikke goed hoor! Het is leuk om spelenderwijs zo de bijbel meer te leren kennen en begrijpen.
Na een pauze van lekkers eten en drinken deden we samen nog een spel. Een van jullie ging even naar de gang en dan werd iemand aangewezen die een beweging moest maken. Alle anderen moesten deze beweging en / of houding nadoen. Degene die op de gang was geweest moest raden wie de beweging startte.
Kortom het was weer een hele fijne en enthousiaste avond!
Tot de volgende keer; 21 januari.
Veel groeten, Anja, Ans, Gijsbert en Jacoline
terug