Mooie tijd Mooie tijd
Met Pasen is er weer een einde gekomen aan de catechisaties van dit seizoen. Mooi seizoen, goede gesprekken. En wat een vreemde laatste weken, met de coronamaatregelen.
Gelukkig konden we elkaar via Zoom spreken en zien!
Afgelopen seizoen hebben we gespaard voor ‘Hoop voor Mozambique’. Een project van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) om christenen in Mozambique te steunen die zich met hun weinige middelen inzetten voor de allerarmste mensen in dat land. Jullie hebben met elkaar het mooie bedrag van € 172,55 opgehaald. Heel veel dank daarvoor! Daarmee zal in Mozambique veel goeds worden gedaan in de Naam van de Heer.
Ik wens jullie allemaal een goede zomertijd toe. Ook als je je diploma mag halen. Hopelijk zal het ‘gewone leven’ langzaam maar zeker weer mogelijk worden in de komende maanden. Toch hoop ik ook dat deze vreemde tijd jullie op één of andere manier dichter bij de Here brengt. Want Hij houdt ons leven in Zijn hand. Dat geeft rust, ook in onrustige tijden. Daar mag je ook echt rustig bij wórden. Zijn zegen gewenst. En hopelijk zien we elkaar weer binnen niet al te lange tijd in de diensten. En anders in het nieuwe seizoen in september!
Hartelijke groet, ds. Theunisse
terug