Mooie avonden Mooie avonden
Het catechisatieseizoen is weer voorbij gevlogen. Allerlei thema’s over geloof en God zijn besproken. Bijvoorbeeld de vraag: Allah of God?, het lijden in de wereld en de kracht van Christus’ opstanding met de jongste groep. En met de oudste groep de vraag ‘bestaat God?’, thema’s van seksualiteit en huwelijk en van geloof – wetenschap. Steeds mooie avonden met samen ons verdiepen in de Bijbel en boeiende gesprekken. De laatste avond hebben we een indrukwekkende documentaire gekeken van een Iraanse christen die zich tot het uiterste inzette om een medechristen vrij te krijgen uit de gevangenis nadat het doodvonnis al uitgesproken was.
Het lukte! Al kostte het hem uiteindelijk zelf het leven. Er ging een enorme bemoediging van uit.
Het seizoen hebben we gecollecteerd voor evangelisatie in Nepal, met name in het Himalaya-gebergte. De GZB (Gereformeerde Zendingsbond) ondersteunt plaatselijke evangelisten, jong en oud, die daar als levende getuigen van de Here Jezus wonen en werken. We mochten daar in alle eenvoud een steentje aan bijdragen. Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 100,39 opgehaald. Alle jongeren bedankt voor jullie betrokkenheid en bijdrage in het afgelopen seizoen!
Ds. Adriaan Theunisse
terug