Meer dan genoeg Meer dan genoeg
‘Meer dan genoeg!’ was het thema van 4 oktober. Over ons verlangen naar God. We willen er allemaal bij horen, gehoord worden, gekend en onvoorwaardelijk geaccep-teerd en geliefd. Daarom bemoedigden we eerst elkaar met mooie compli-menten. Gaaf om te doen en te ontvangen!
We doken verder in het thema door een behoeftetest in te vullen en zo ontdekten we welke van deze behoeften we vooral belangrijk vinden: erbij horen, liefde/vriendschap/acceptatie, erkenning van wie en hoe ik ben, waardering van wat ik doe, ertoe doen/invloed hebben.
Op een goed moment had de Heere Jezus een diepgaand gesprek met een vrouw, over haar verlangens. We lazen dat verhaal in Johannes 4. Wat een bijzondere ontdekking dat ze ten diepste verlangde naar God. Hoe ons leven ook is, God wil onze diepste dorst lessen.
terug