Kindernevendienst 5 april Kindernevendienst 5 april
In de 40-dagentijd waarin we toeleven naar Pasen, staan we bij de kindernevendienst stil bij de vraag ‘Ken je mij’?

Vandaag, zondag 5 april, staan we stil bij het thema ‘Heb je nog hoop voor Mij’?

Het symbool vandaag is de grote steen voor het graf. Jezus dood lijkt zijn einde, net als voor ieder ander mens. En toch... in het sterven en begraven maakt God alles heel! Jezus’ woorden over zijn opstanding bieden zijn leerlingen geen hoop in deze dagen. De Farizeeën willen ze niet geloven. Komt er een vervolg? Durven wij te geloven dat de dood niet sterker is dan God? Hebben wij nog hoop voor Jezus?

In de bijlage vind je een bijbelverhaal, een korte toelichting, enkele vragen om te bespreken, liedjes om te zingen, een kleurplaat en enkele puzzels.
terug