Jona Jona
De avond van 15 december stond in het teken van "een deurwaarder die graag komt ontruimen, maar chagrijnig wordt als de schuld op het laatste nippertje toch voldaan wordt". In de Brondienst hoorden we hoe Jona precies het tegenovergestelde deed van wat God hem opdroeg. En toen hij de opdracht wel vervulde dat op een minimale manier deed. En meer op zichzelf gericht was dan op de inwoners van Ninevé. Afsluitend mochten we in de Brondienst nadenken over de Profeet met een grotere geest dan Jona. Jezus is er joden en heidenen, is gekomen om zelf het oordeel te dragen, roept ons op om te getuigen in het Ninevé van onze tijd. Tijdens Ad Fontes spraken we onze dankbaarheid uit dat we niet één kans, niet twee, maar oneindig veel kansen krijgen. En onze bewondering dat Jezus er niet alleen voor ons is, maar ook voor onze vijanden. We spraken over onze opdracht om de goede boodschap te brengen. We zagen dat Jona weliswaar een "slechte" profeet was, maar dat door hem toch mensen tot bekering kwamen. En zijn kernbelijdenis vinden we in hoofdstuk 4 vers 2 "Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid". Met het open einde van dit mooie boek, mogen wij net als Jona onze weg gaan, met vallen en opstaan, gericht op het geluk van onze medemens, in vertrouwen op God.
terug