Informatie (-avond) Informatie (-avond)
Op 12 april hebben we op een geslaagde informatie-avond met (bijna) alle deelnemers (jong en oud) en veel familieleden stil gestaan bij de voorbereidingen.
Na ruim een jaar van actie-voeren staat de teller inmiddels op ruim € 9.500, waarbij de Oudijzeractie een uitschieter is met € 3.500 tot nu toe.
We gaan dus zeker VERDER met de OUDIJZERACTIE.
Aangevuld met de € 4.000 die de vorige groep voor ons achter liet en onze eigen bijdragen van € 7.000 dachten we een mooi eind op weg te zijn.
De week voor 12 april was onze contact-persoon in Roemenië om onze projectplannen verder uit te werken. We gaan aan de slag met een paar woningen voor jongeren met een verstandelijke beperking. We zullen daken renoveren en muren isoleren. Tevens hopen we het interieur op te kunnen knappen. De projectkosten komen met € 7.500 hoger uit dan we oorspronkelijk gedacht hadden.
Dankbaar dat onze plannen nu concreet zijn, kunnen we ook dankbaar zijn voor ander nieuws: de Stichting Jeugdwerk uit Arnhem is opgeheven en heeft een deel van haar vermogen ter beschikking gesteld aan onze jongerenreis. Het mooie bedrag van € 7.500 werd op onze bankrekening bij geschreven. Hiermee kunnen we zowel onze reis in deze zomer, als toekomstige activiteiten, een stevige steun in de rug geven.
De komende maanden zult u nog van ons horen en zien, bijvoorbeeld tijdens de High Tea op 26 mei en het Pannekoekenrestaurant op 22 juni. 
Namens alle deelnemers, Frans Hietbrink
terug