Gideon: toerusting leiding Gideon: toerusting leiding
We werken op de Gideonclub met de map HGJB-tienerwerk. Op dinsdagavond 11 december hebben we toerusting gekregen van Herman van Wijngaarden van de HGJB, over het gebruik van de map en het werken met tieners. Het was een heel inspirerende avond. Het materiaal bedoeld als een brug tussen de Bijbel en de leefwereld van tieners, een brug die door God gebruikt kan worden om tieners in beweging te zetten. We deelden ons verlangen om de tieners te laten groeien in hun geloof en het uitdragen van hun geloof. We bespraken het belang van betrouwbaar, authentiek en persoonlijk, van duidelijk en direct met ruimte om het oneens te zijn, van keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen en van veiligheid en gemeenschapsvorming. We kregen ook tips om de programma’s uit de map nog beter te gebruiken en te laten aansluiten op onze groep. Als leiding gaan we bijvoorbeeld een aantal kernkwaliteiten van goed tienerwerk verder bespreken. Kortom, het heeft ons als team echt opgebouwd. Het draagt bij aan eenheid, helpt om visie te ontwikkelen en heeft ons geïnspireerd en gemotiveerd. Namens de leiding van de Gideonclub, Rianne Kort
terug