Jeugddienst Jeugddienst

10 maart stond in het teken van de jeugddienst die samen met dominee Theunisse was voorbereid. Een dienst over vergeven, niet eenmaal maar zeven maal zeventig, wat duidelijk werd gemaakt in een bijzondere vergelijking in de preek. Het was een mooie dienst met inbreng van de jongeren en het zingen van toepasselijke liederen met ondersteuning van de muziekgroep. Aan het einde van de dienst werd gevraagd om persoonlijke dingen op een papiertje te schrijven die je graag zou willen dat deze vergeven worden en voor altijd weg zijn. Dat werd letterlijk gemaakt door de papiertjes aan het einde van de dienst buiten in de vuurkorf te verbranden. Iedereen bedankt voor de medewerking aan deze mooie bijzondere dienst.

 
Filmavond Filmavond

Op vrijdag 8 maart werd er tijdens de clubavond de mooie indrukwekkende film The Climb gekeken met de jongeren. Nadat iedereen een heerlijke plek in de bank had ingenomen en de M & M’s en popcorn binnen hand bereik stonden, hebben wij gekeken naar twee mannen, totaal verschillend, die met elkaar een berg gingen beklimmen. Trots staat tegenover principes tussen de twee tegenpolen. Ze zijn gedwongen een team te vormen en de één geeft zijn leven voor de ander. Het brengt beide mannen voorbij hun eigen grenzen. Een spannende film met een diepgang naar de bijbel. Er werd heel aandachtig gekeken en zo was de avond al weer snel voorbij.

 
Helluppp… verliefd! Helluppp… verliefd!

Dat thema paste natuurlijk heel goed bij Valentijnsdag. Het was mooi om hier open met elkaar over te praten en natuurlijk hebben we ook veel plezier gehad. Verliefd zijn is prachtig, iets om van te genieten. Dat mag, want we ontdekten dat het een gave van God is, dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen. Iets om Hem voor te bedanken. Dat maakt het tegelijk tot een serieuze zaak, iets waar je óók over na moet denken. We bespraken stellingen, lazen over Rebekka en Izak en praten door over wat we nu echt belangrijk vinden in een relatie.

 
Zeven maal zeventig maal Zeven maal zeventig maal

Tot zeven maal zeventig maal was het thema van vanavond, over elkaar vergeven. Dit is ook het thema van de jeugddienst op zondag 10 maart en daarom was het fijn dat ds. Theunisse er vanavond bij was! We begonnen de avond wat minder serieus, met een estafetteloop waarbij de tieners steeds moesten kiezen: maak ik de vuilniszak van de andere groep vuil met zand of de eigen vuilniszak schoon met water? Er werd fel gestreden ;-) Maar wat als het om echte dingen gaat in het leven? Wat als jij bevuild wordt, als jou echt iets wordt aangedaan? Om te testen hoe vergevingsgezind we zijn, vulden we de nationale vergevingstest in. We reageerden op een eigentijdse versie van de gelijkenis uit Mattheus 18:21-35. En ontdekten dat het een Bijbelse opdracht is om de ander die schuld erkent te vergeven, omdat God ons vergeeft. Een pittige opdracht, want zo eenvoudig vinden we het niet om iedereen van harte te vergeven. In de jeugddienst gaan we verder met dit thema!

 
Omgaan met je broer(s) en zus(sen) Omgaan met je broer(s) en zus(sen)

Omgaan met je broer(s) en zus(sen) was het thema van de eerste clubavond in het nieuwe jaar. Met Sylvano en Zecharja als nieuwe clubleden starten wij de avond met het zingen van een lied en een gebed. Iedereen vertelde aan de groep hoeveel broers of zussen ze hadden. Daarna gingen wij in een kring zitten en werden er verschillende uitspraken gedaan over broers/zussen en kon een ieder aangeven of ze het er mee eens waren of niet, dit door een plaats naar links of rechts te gaan. Het was een mooi geschuif van jongeren en velen zaten uiteindelijk bij elkaar op schoot. Daarna gingen wij in groepjes uiteen en bespraken wij met elkaar wat de voor- en nadelen zijn van het hebben van broers/zussen. Ieder groepje mocht de drie belangrijkste dingen noemen zoals: gezelligheid, samen dingen bespreken met elkaar wat je niet met je ouders doet, het niet alleen zijn maar ook de één krijgt meer dan de ander of mag meer dan de ander, altijd mij na willen doen, bemoeien met mij terwijl ik dat helemaal niet wil. Er kwamen de nodige verhalen los over hoe het er thuis aan toe gaat, maar ook hoe weinig contact er soms onderling ook is omdat een ieder bezig is in zijn/haar ‘eigen wereld’ en zich weinig tot niet bezighoudt met broer of zus. Daarna lazen wij Psalm 133 uit verschillende vertalingen waar duidelijk te lezen is hoe heerlijk het is om in broeder/zusterschap te leven en dat dit kostbaar is en een gave van God. We sloten de avond af met het invullen van een waardebon voor je broer of zus en dit dan ook samen met hem of haar te gaan doen. Er worden dus de komende tijd leuke dingen met elkaar gedaan en men geeft elkaar wat meer complimenten. Het was al snel negen uur en sloten de avond af met chips en drinken en het afscheid nemen van Sabine als clubleidster. Sabine stopt vanwege de drukte van werk en gezin. Sabine bedankt voor je inbreng de afgelopen tijd en veel succes gewenst. Volgende clubavond vrijdag 1 februari.

 
Gideon: gala-avond Gideon: gala-avond

Ook hier hebben we een mooie en gezellige avond gehad. Iedereen zag er prachtig uit. Er zijn zelfs nieuwe jurken aangeschaft voor deze avond. Onze complimenten voor jullie!!! We begonnen met champagne (kinderchampagne met een draaidop……). Gelukkig was er een confetti kanon die ons echt het nieuwe jaar in schoot. We proosten op een mooi, gezond en een gezegend nieuw(club) jaar. Daarna begon het enveloppenspel. Er waren 3 teams en een heleboel enveloppen met opdrachten / vragen. Om de beurten pakten we een envelop, gooiden met de dobbelstenen voor het aantal punt en beantwoordden de vraag of voerden de opdracht uit. Dit klinkt heel erg simpel, maar dat was het niet. De meeste vragen waren voor enorm geleerde universitair afgestuurde mensen…… Maar goed dat mocht de pret niet drukken. We gingen vol goede moed verder en met de hapjes en drankjes was deze avond een bijzonder gezellige avond. Het team dat gewonnen had kreeg een prijs en de best geklede man / vrouw kregen ook een prijsje. Wij hebben weer helemaal zin in het komende jaar. Dus we hopen je ook elke avond vol plezier te zien komen!

 
Gala Gala

In het nieuwe jaar willen we natuurlijk ook het nieuwe jaar vieren, jullie zijn van harte uitgenodigd om 4 januari om 19.30 te toosten op het nieuwe jaar. 

 
Gideon: Kerstdiner Gideon: Kerstdiner

Wat was het een mooie onvergetelijke avond. Je vraagt je misschien af wat heb ik gemist? Nou een heleboel. Alle jongeren en leiding hadden heerlijke dingen gemaakt. Daardoor hadden we een tafel vol met heerlijk eten. Maar we waren niet alleen. Er waren 7 volwassenen en 2 baby’s die we niet kenden. Deze jonge mensen van tussen de 22 en 30 jaar zijn uit Eritrea gevlucht en wonen nu in Nederland. Via Stichting Present waren deze mensen uitgenodigd om samen met ons kerst te vieren. Spannend want de Nederlandse taal is nog wel erg lastig. Maar met handen en voeten en goed luisteren kwamen er mooie gesprekken op gang. We genoten van al het lekkers wat er was gemaakt. En we luisterde naar het kerstverhaal met mooie platen om het beeldend te maken. Onze gasten hebben een avond gehad waarin ze enorm hebben genoten van de contacten met Nederlanders. De drempel is heel hoog voor hun om contact te leggen daarom was dit zo’n mooie gelegenheid. Nadat we hadden genoten van het toetje werden de gasten weer thuis gebracht. Met een goed gevuld kerstpakket, mooie herinneringen en het kerstevangelie in hun zak, mochten we ze naar huis laten gaan. Misschien is het mooi om ook te laten weten dat er momenteel nog steeds contact is met deze mensen. Mochten er nog mensen zijn die graag in contact willen komen met deze mensen laat het de clubleiding dan weten.

 
Kerstdiner Kerstdiner

Trek je mooiste kleren aan, want vrijdag 21 december is het zover: wij maken een kerstdiner voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Fijn om dit samen met jullie te kunnen doen!

 
Gideon: toerusting leiding Gideon: toerusting leiding

We werken op de Gideonclub met de map HGJB-tienerwerk. Op dinsdagavond 11 december hebben we toerusting gekregen van Herman van Wijngaarden van de HGJB, over het gebruik van de map en het werken met tieners. Het was een heel inspirerende avond. Het materiaal bedoeld als een brug tussen de Bijbel en de leefwereld van tieners, een brug die door God gebruikt kan worden om tieners in beweging te zetten. We deelden ons verlangen om de tieners te laten groeien in hun geloof en het uitdragen van hun geloof. We bespraken het belang van betrouwbaar, authentiek en persoonlijk, van duidelijk en direct met ruimte om het oneens te zijn, van keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen en van veiligheid en gemeenschapsvorming. We kregen ook tips om de programma’s uit de map nog beter te gebruiken en te laten aansluiten op onze groep. Als leiding gaan we bijvoorbeeld een aantal kernkwaliteiten van goed tienerwerk verder bespreken. Kortom, het heeft ons als team echt opgebouwd. Het draagt bij aan eenheid, helpt om visie te ontwikkelen en heeft ons geïnspireerd en gemotiveerd. Namens de leiding van de Gideonclub, Rianne Kort

 
Geld Geld

Vrijdag 16 november was er weer een gezellige clubavond met als thema: Money. We begonnen de avond met thee en het zingen van een lied en een gebed om daarna te praten over geld. Hoe belangrijk is geld voor de jongeren en hoe gaan ze met hun geld om. Op tafel lag een stapel kaartjes met een stelling die de jongeren gingen beantwoorden. Voorbeeld vragen waren: wat is je grootste miskoop, wat is leuk aan geld uitgeven, het is leuk om cadeautjes voor anderen te kopen, leen je wel eens geld en je geld dat is van jou, dan mag je ook zelf beslissen wat je er mee doet. Over die laatste stelling gingen wij wat dieper in door dit te vergelijken met hoe David met zijn geld om ging. Wij lazen uit 1 Kronieken 29:10-18 dat het geld niet van henzelf is maar geleend en dus dat je er niet mee kunt doen wat jezelf wilt. David zet zijn bezit op Gods rekening en alles heeft hij van Hem gekregen. Na dit serieuze gedeelte gingen wij met de groep gezellig chocolade letters versieren. Op tafel stonden vele soorten snoepjes en fondant en met behulp van snoeplijm maakten wij de fraaiste letters die mooi in een verpakking mee naar huis gingen. De overige snoepjes gingen direct de mond in en zo hebben we heerlijk gesnoept maar toch ook iets voor een ander mee naar huis genomen. Volgende clubavond is op vrijdag 30 november, wij vieren dan het sinterklaasfeest dus volop gezelligheid en iedereen gaat met een cadeau naar huis. Dus zorg dat je erbij bent!

 
Alles overhoop Alles overhoop

Vrijdag 2 november begonnen we met het spel ‘Alles overhoop!’. De jongens hadden na twee minuten minder rommel in hun vak dan de meiden! Het ging vanavond over Christen zijn met hoop. We lazen uit 1 Petrus 3, waarin Petrus schrijft aan Christenen die het moeilijk hadden omdat ze geloofden. Samen praten we erover door: Wat vind je ervan dat Petrus tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, terwijl je vervolgd wordt om je geloof? En hoe laat jij zien dat je geloofd? We lieten ook echte sporen van onze handen en voeten achter met verf en schreven er bij hoe wij sporen van hoop kunnen achterlaten in onze omgeving.

 
Pubertijd Pubertijd

Het was weer tijd voor een oergezellige clubavond. Op vrijdagavond 19 oktober gingen de deuren van het Hoogepad open.  Nadat iedereen een lekker warm kopje thee had begon de avond. Het thema van vanavond was help je ouders de pubertijd door. Dit maakte een hoop los bij de jongeren want puberen deden ze niet. Wat natuurlijk voor alle ouders wel heel fijn moet zijn. Toch geloofde we daar niet zo in en gingen we wat dieper in op het puber zijn. Met deuren slaan en stampvoetend weglopen deden ze niet, maar ze moesten toch wel toegeven dat ze af en toe wat koppig zijn. In spreuken 23: 22-25 staat hoe we als kinderen om moeten gaan met onze ouders. We horen naar ze te luisteren en respect voor ze te hebben. Als we dit zouden doen maakt het onze ouders blij. We hebben praktische dingen bedacht om je ouders te helpen en ze blij te maken. Zoals huiswerk zonder mopperen maken, een keer stofzuigen, spontaan iets liefs zeggen tegen je ouders. Zo hopen we dat we als pubers onze ouders een beetje te kunnen helpen. Het was een leuke gezellige en leerzame avond. Op zondag 21 oktober ging het in de dienst over het gebod eert uw vader en uw moeder. Wat sloot dit mooi aan bij het thema wat we vrijdag hadden. Leuk ook om veel van de kids te zien. Wij kijken uit naar de volgende oergezellige clubavond.

 
Voel je thuis Voel je thuis

Dat was het thema van onze eerste clubavond. Fijn om elkaar na de vakantie weer te ontmoeten en we zijn blij met de nieuwe tieners en nieuwe leiding!
 
We werden in tweetallen met touwen aan elkaar verbonden en moesten zien los te komen. Dat was een mooie uitdaging. We hebben nagedacht over hoe verbonden wij ons voelen met de gemeente en wat we daar zelf aan (kunnen) bijdragen. In de Bijbelstudie maakten we kennis met de eerste christengemeente. We ontdekten de kenmerken van die gemeente en dat je thuis voelen in de gemeente ook een kwestie van doen is.

De gemeente is een plek om je thuis te voelen en verbonden te zijn met elkaar en daar zelf aan bij te dragen. We hopen dat ook de Gideonclub dit jaar zo’n plek is voor onze tieners!

 
We gaan beginnen! We gaan beginnen!

Ben je tussen de 12 en 15 jaar? Dan zijn we op zoek naar jou! 

In september gaan we starten met de Gideonclub, voor alle tieners van 12 t/m 15 (16) jaar. We komen om de week bij elkaar, op vrijdagavond van 19.30 - 21.00 uur in het jeugdhonk van ‘Het Hoogepad’. Samen chillen, te gekke spelletjes doen, praten, luisteren en leren uit de Bijbel, over God en van elkaar. En natuurlijk een kamp als afsluiting! 

De naam RockSolid is veranderd, omdat we het HGJB materiaal gaan gebruiken en dan de naam RockSolid, die hoort bij het Youth for Christ materiaal, niet meer mogen gebruiken. We hebben gekozen voor Gideon, wat ook mooi aansluit bij de Benjamin, want daar is het een vervolg op en in een ver verleden droegen wij die naam ook al. 

De eerste avond is op 21 september 2018. De volgende datums zijn: 6 oktober (zaterdag, tienerevent Like Jesus), 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november, 21 december, 4 januari 2019 (gala), 18 januari, 1 februari, 15 februari, 8 maart, 5 april, 19 april (Goede vrijdag - samen naar de kerk), 10 mei, 24-26 mei (kamp). 

We sluiten met onze programma’s aan op het jaarthema 'Een discipel dient’ en de uitwerking van dit thema in de themadiensten. De leiding van de Gideon club bestaat uit Gerda Horstman, Maaike Haijes, Sabine van der Weele en Rianne Kort.

Wij hopen jullie graag te ontmoeten op de eerste clubavond en mocht je een vriendje of vriendinnetje mee willen nemen dan kan dit natuurlijk altijd. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie altijd bij ons terecht. We hopen op mooie club avonden!