Filemon Filemon
Op 19 januari ging het over de brief aan Filemon. Deze brief is geschreven door Paulus aan Filemon. Filemon had een slaaf Onesimus en die was weg-gelopen. Onesimus komt door Paulus tot geloof. Paulus schrijft een brief aan Filemon om Onesimus weer terug te nemen. Als een slaaf ging Onesimus bij je weg, als een broer in de Heer krijg je hem terug. Paulus vraagt van Filemon heel veel: vertrouwen, nederigheid en geloof. Paulus brengt Onesimus en Filemon weer bij elkaar door de kracht van het Evangelie.
Het evangelie wil ook zichtbaar worden in onze relaties. Soms moeten we net als Onesimus of Filemon moeilijke stappen zetten naar elkaar toe om contact weer op te bouwen. Laat niet je ego op de troon zitten en zichtbaar worden in relaties maar Christus. Het was een mooie heldere preek die goed te volgen was.
In de nabespreking hadden we het over slavernij en over verslaving. Wat is voor ons een verslaving en welke plaats heeft dat in onze levens. Daarnaast bespraken we hoe het Evangelie zichtbaar te maken in relaties.
Het was een mooie avond waarin we het net iets anders deden dan anders, we waren bij iemand thuis en hadden meer een soort kringgesprek. Mooi om zo met elkaar te praten en te delen.
terug