Feest vieren Feest vieren
Is vuurwerk onmisbaar voor een leuke oud-en-nieuwviering? Het is leuk, mooi, gezellig op straat. Maar er zit ook een andere kant aan. Ongelukken, vervuiling, verspilling. Geweld tegen brandweer, ambulance of politie. Samen hebben we over de mooie kanten en de schaduwzijden doorgepraat.
We hebben in Johannes 2 gelezen wat Jezus doet als Hij feest viert. 600 liter water in wijn veranderen! Daar zal ook goed gedronken zijn. Toch gaat het niet om een ‘zuipfeest’. Het loopt niet uit op geweld, ongelukken of verspilling. Het geeft góede vreugde, verbondenheid met elkaar. En verbondenheid met God, want je denkt toch ook als vanzelf aan de wijn van Zijn bloed bij het Heilig Avondmaal: de bloedband van het verbond met God. Ook neemt de wijn onze gedachten mee naar de toekomstige vreugde als Gods Koninkrijk in heerlijkheid komt. Mooi om een ‘scheut van dit soort wijn’ in je feesten een plaats te geven!
We zijn ook begonnen met de werkboekjes van Focus. De ontmoetingen met Jezus. Wat kan je daarnaar verlangen. Met Zijn Woord en Geest is Hij bij ons en komt Hij naar ons toe. Hij nodigt je uit om Hem te volgen en van Hem te leren. Rond elke focusdienst staan we ook in de catechisaties stil bij dat gespreksthema, bij de uitdagingen ervan en bij de verhalen erbij.
Op maandag 24/2 en dinsdag 25/2 is er geen catechisatie in verband met de voorjaarsvakantie.
Ds. Theunisse.
terug