Emmaüsgangers Emmaüsgangers
Op 19 april stond de morgendienst in het teken van de verborgen aanwezigheid van Jezus. Na afloop ontmoetten we elkaar digitaal. Fijn om elkaar weer eens als groep te zien en te spreken en bij te praten over hoe we deze periode van isolatie en betrokkenheid ervaren.
We vertaalden de verwachtingen van de Emmaüs-gangers naar onszelf. Begrijpen wij de teksten uit de bijbel voldoende? Hebben we ons de teksten echt eigen gemaakt? Is de bijbel de basis van onze verwachtingen en ons verlangen?
Bijzonder om door te praten of Jezus teleurgesteld zou zijn in de Emmaüsgangers. Of zou hij de reacties van de vrouwen, van de leerlingen, van Thomas, van de Emmaüsgangers verwacht hebben? En was dit een kans om, als een trouwe geduldige leraar, nog een keer de goede boodschap te vertellen.
We stelden onszelf de vraag of wij Jezus zullen herkennen als Hij wederkomt?
Mooie vragen en persoonlijke antwoorden in een digitale wereld. Goed om zo bij elkaar te zijn.
We hebben afgesproken om als “kring” bij elkaar te blijven komen na afloop van de Focus-diensten.

Iliana sloot af met het avondgebed van Luther:

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
terug