De stem van Jezus De stem van Jezus
Op 10 mei stond de morgendienst in het teken van de stem van Jezus. Na afloop ontmoetten we elkaar digitaal. Eerst even bij praten en ons verlangen uitspreken om weer bij elkaar te kunnen komen. Tijdens het gesprek hoorden we het goede nieuws dat Olivier de dag ervoor was geboren, broertje van Sophie en zoon van Yvonne (van de oppas) en Gijsbert (van Benjamin en onze jeugddiaken).
Met behulp van het extra materiaal van IZB op hun website spraken we over de vragen “Is er nog ruimte voor God om tot je te spreken?” en “Hoe zou je deze crisis kunnen gebruiken om je geloofsleven door God te laten vernieuwen?”
Ter afsluiting hebben we afgesproken om de whatsapp groep te gebruiken om regelmatig een dankpunt of een ervaren zegen met elkaar te delen: “10.000 redenen tot dankbaarheid.”
terug