De scholen zijn weer begonnen! De scholen zijn weer begonnen!
Spandoeken met deze tekst staan weer langs de weg.
Nu we weten dat naar school gaan niet vanzelfsprekend is, word ik wel blij van deze spandoeken. Het is fijn om na de vakantie je klasgenoten weer te spreken in het lokaal en op het plein. Dat is toch anders dan via een scherm. Zeker als je met nieuwe klasgenoten zit, of zelfs over bent gegaan naar een nieuwe school, leer je elkaar beter kennen door samen op te trekken.
Dit geldt ook voor het jeugdwerk. Het jeugdwerk willen we daarom zoveel mogelijk normaal laten starten vanaf september. We houden ons hierbij natuurlijk aan de adviezen van de overheid om verspreiding van Corona te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het houden van afstand tot de leiding. Ook voor het Hooge Pad zijn plannen gemaakt zodat onder andere het jeugdhonk weer gebruikt kan worden. Met de Benjamin en Gideon club kun je hier dus weer afspreken vanaf september. We hopen dat dit zo blijft en het niet nodig is dat we terug moeten schakelen naar online bijeenkomsten.
Elkaar in het echt zien, blijft het beste!
Marc-Jan Zeeman.
terug