Dankbaarheid Dankbaarheid
Mooi om ook samen met de catechisanten door te praten over de thema’s van Focus. Bijvoorbeeld over dankbaarheid. Waar ben je dankbaar voor? Tja, daar denk je eigenlijk niet vaak op die manier over na. Maar als je er eens even bij stilstaat, is er eigenlijk ontzettend veel om voor te danken: voor ouders en vrienden, voor school en vrije tijd, voor gezondheid en sport, en nog veel meer. Bovenal mogen we danken dat we het Evangelie van de Here Jezus mogen horen en leren geloven.
Maandag 4/11 en dinsdag 5/11 is er geen catechisatie omdat die week de dankdag wordt gehouden. Dat sluit mooi aan bij het bovenstaande! We hopen dat jullie allemaal woensdagavond naar de kerk komen om samen met de gemeente God te danken voor Zijn zegeningen.
Na overleg zijn de catechisatietijden van de maandaggroep iets aangepast. Op dinsdag blijven de tijden hetzelfde. Zo komt het voor de meeste jongeren goed uit.
De nieuwe tijden worden/blijven dus:
Jongeren van 12-15 jaar: dinsdag, van 19.30-20.30 uur.
Jongeren van 16-ouder: maandag, 18.45-19.45 uur.
Ds. Theunisse
terug