Als Jezus je broer is Als Jezus je broer is
Dat was het thema van de clubavond op vrijdag 15 november. Wij begonnen de avond met een door Rianne zelfgemaakte koek bedekt met blauwe/witte muisjes. Dit riep nogal wat vragen op maar de koek was heerlijk. Daarna volgde een sketch door Rianne en Gerda over een speciale broer en dit eindigde met een tekst uit de bijbel over de geboorte van Jezus.
Wij gingen nadenken over hoe het zou zijn als Jezus je broer zou zijn. De meningen waren nogal uiteenlopend van leerzaam, onbegrijpelijk tot irritant toe.
Maar hoe is onze relatie met Jezus. Daarvoor werd een Bijbeltekst uit Matheus gelezen. Met pionnen gingen wij symbolisch de afstand bepalen tussen Jezus, zijn broers en moeder, de Schriftgeleerden en de omstanders waar Jezus de verhalen aan vertelde.
Naarmate de tekst verder gelezen werd, werd de afstand van de pionnen tot Jezus voor sommige personen verderweg en voor anderen weer dichterbij.
Wij mogen weten dat Jezus altijd een broer voor ons wil zijn en dat wij dicht bij Hem mogen staan en op Hem mogen vertrouwen.
We sloten de avond af met het schrijven van een kerstkaart met een mooie wens voor elkaar. Deze kaarten zullen tijdens de kerstavond van Gideon uitgedeeld worden. Op de volgende clubavond vrijdag 29 november spelen wij met elkaar het cadeautjesspel voor Sinterklaas.
terug