Sportavond Sportavond
Voor jongeren van rond de 16 jaar en ouder gaan we gedurende jaar verschillende activiteiten organiseren. De eerste activiteit was een succes. Op vrijdagavond 13 maart hadden we een sportavond in gymzaal Klingelbeek. Remko en Sharon, beide werkzaam als onder andere gymdocent, introduceerden sportspellen en oefeningen waar we onze energie ruimschoot aan kwijt konden en die bijdroegen aan teambuilding. De avond begonnen we met een korte overdenking waarbij ‘bescherming’ als thema centraal stond. Dit naar aanleiding van de verscherpte corona-maatregelen die de dag ervoor door premier Rutte waren aangekondigd. We maakten onderling verder kennis door het spel ‘twee waarheden en één sprookje’ waarbij de anderen moesten raden wat verzonnen was over jezelf. Vanwege de corona-maatregelen is nog onduidelijk wanneer we de volgende activiteit organiseren. Wanneer samenkomen in groepen weer mogelijk is, plannen we in overleg met de jongeren weer een nieuwe activiteit. Hierbij valt te denken aan een kampvuur of aan gezellige en sportieve spellen bij Busloo. Mocht je de afgelopen keer er niet bij zijn geweest, dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om een volgende keer wel mee te doen.
Namens de andere voortrekkers van 16+ (Erik Franken, Gert Jan Buitenhuis en Remko Polinder), Marc-Jan Zeeman
 
The Bucket List The Bucket List
Een avond met  samen eten en The Bucket List met Jack Nicholson en Morgan Freeman: een prachtige film over twee mannen in hun laatste levensfase, die besluiten om alles te doen wat ze hun hele leven al hebben willen doen, maar niet aan toegekomen zijn. Uiteindelijk komen ze tot de ontdekking dat de meest waardevolle dingen niet te koop zijn. Daarna een gesprek over wat de jongeren van Ad Fontes 2.0 belangrijk vinden, wat ze willen doen of bereiken in hun leven en in hoeverre het geloof daarin een rol speelt. Een boeiend gesprek over toekomstplannen en toekomstdromen.
De volgende keer is op 9 april, opnieuw in gesprek n.a.v. (delen uit) een film. Ben je zo ongeveer tussen 17 en 20 jaar, dan ben je van harte welkom! We beginnen om 18.00 uur met samen eten. Laat je het even weten als je komt? Dat kan bij Jeroen Haijes, Helma Wilbrink, Maarten Schraa of Anjo Ooms. Graag tot ziens!
 
Eerste bijeenkomst Eerste bijeenkomst
Op 29 januari zijn we gestart met een nieuwe groep voor jongeren tussen de 17 en 20 jaar. De opzet van deze groep lijkt op het bestaande Ad Fontes, maar de nadruk ligt meer op de ontmoeting en de onderlinge contacten. Daarbij is de start met het gezamenlijk eten natuurlijk al een feest. Vervolgens bekijken we samen een (gedeelte uit een) film en bespreken thema’s die daaruit naar voren komen.
De eerste avond was de aftrap en hebben we nog nadrukkelijk stilgestaan bij de organisatie en de vragen die leven bij de betrokken jongeren.
De komende bijeenkomst, die op 5 maart zal zijn, staat in het teken van The Bucket List (met Morgan Freeman en Jack Nicholson). Thema’s als: wat wil je bereiken? wat is voor jou werkelijk van betekenis? en wat staat er op jouw lijst? komen vast aan de orde.
We starten om 18.00 uur in het Hooge Pad en proberen om 21.00 uur af te ronden. Heb je zin in een gezellige avond? Kom gerust (mee)kijken!
Helma Wilbrink, Jeroen Haijes, Maarten Schraa en Anjo Ooms.
 
Nieuwe jeugdgroep Nieuwe jeugdgroep
Graag willen wij u en jullie op de hoogte stellen van een nieuw te vormen jeugdgroep. We hebben het hier over jongeren vanaf 17 jaar die de structuur van het bestaande jeugdwerk ontgroeid zijn, maar voor wie de stap naar de huidige Ad Fontes te groot lijkt. De leiding van Ad Fontes wil zich heel graag inzetten voor deze groep jongeren. 
De groep zal starten zoals de huidige Ad Fontes destijds ook gestart is. Op zondagmiddag samen koken en eten en dan een thema behandelen, praten over het geloof en zaken die hun bezighouden in het dagelijks leven. 
In beginsel zal de bijeenkomst dan ook tijdens de avonddienst plaatsvinden op zondag. We hebben hier in de kerkenraad uitgebreid en met respect voor ieders mening over gesproken. In dit spanningsveld laat de kerkenraad het gewicht van de missionaire en pastorale roeping ten opzichte van deze jongeren het zwaarst wegen. Ze is de jeugdleiding (Frans, Jeroen, Gerda en Anjo) dankbaar en erkentelijk dat zij zich voor deze groep jongeren wil inzetten. Voor dit seizoen is er het voornemen om 3 à 4 bijeenkomsten te organiseren voor de zomer. De eerste bijeenkomst zal eind januari plaatsvinden.