Welkom! Welkom!
Welkom!
Dit is de website van de jongeren van de kerkelijke gemeentes van Beekbergen en Lieren. Op deze site vind je alles over de activiteiten die bij ons plaatsvinden. Er is elke zondagochtend in beide kerken kinderoppas en kindernevendienst, er zijn iedere maandagavond drie groepen catechisatie, er komen clubs iedere twee weken samen, er zijn jeugddiensten en in de herfstvakantie is het jaarlijkse Vakantiebijbelfeest. Bij al deze activiteiten kun jij bij zijn! Kijk rond, lees de verslagjes en kom een keer kijken en meedoen bij een activiteit! Je bent van harte welkom en we willen je graag ontmoeten! Heb je vragen, je kunt altijd contact opnemen met de jeugdouderling Fenny Verbeck ( Graag tot ziens!
 
Informatie (-avond) Informatie (-avond)
Op 12 april hebben we op een geslaagde informatie-avond met (bijna) alle deelnemers (jong en oud) en veel familieleden stil gestaan bij de voorbereidingen.
Na ruim een jaar van actie-voeren staat de teller inmiddels op ruim € 9.500, waarbij de Oudijzeractie een uitschieter is met € 3.500 tot nu toe.
We gaan dus zeker VERDER met de OUDIJZERACTIE.
Aangevuld met de € 4.000 die de vorige groep voor ons achter liet en onze eigen bijdragen van € 7.000 dachten we een mooi eind op weg te zijn.
De week voor 12 april was onze contact-persoon in Roemenië om onze projectplannen verder uit te werken. We gaan aan de slag met een paar woningen voor jongeren met een verstandelijke beperking. We zullen daken renoveren en muren isoleren. Tevens hopen we het interieur op te kunnen knappen. De projectkosten komen met € 7.500 hoger uit dan we oorspronkelijk gedacht hadden.
Dankbaar dat onze plannen nu concreet zijn, kunnen we ook dankbaar zijn voor ander nieuws: de Stichting Jeugdwerk uit Arnhem is opgeheven en heeft een deel van haar vermogen ter beschikking gesteld aan onze jongerenreis. Het mooie bedrag van € 7.500 werd op onze bankrekening bij geschreven. Hiermee kunnen we zowel onze reis in deze zomer, als toekomstige activiteiten, een stevige steun in de rug geven.
De komende maanden zult u nog van ons horen en zien, bijvoorbeeld tijdens de High Tea op 26 mei en het Pannekoekenrestaurant op 22 juni. 
Namens alle deelnemers, Frans Hietbrink
 
Oproep voor spullen Oproep voor spullen
Een poosje geleden hadden Yvonne en ik samen kinderoppas. We hadden het over de spullen die er zijn, waar de kinderen nog normaal mee kunnen spelen en wat er eigenlijk weg zou kunnen. Daarnaast hadden wij het over wat we de kinderen al mee willen geven nu ze nog zo jong zijn. Geloofsopvoeding begint uiteindelijk al bij de geboorte.
Wij hadden het er over om niet veel te gaan kopen, maar om even te kijken wat voor speelgoed er vanuit u of jullie is. Voor de kinderoppas zijn wij op zoek naar ‘nieuw’ en compleet speelgoed! Dus heeft u/jij nog iets liggen waar de kinderen of kleinkinderen niet meer mee spelen, maar waar nog uren mee gespeeld kan worden, dan horen we dit graag van u/jullie! Tegelijkertijd zouden wij het fijn vinden als u/jij eens in de kast zou willen kijken of u nog eenvoudige boekjes heeft met Bijbelse verhalen voor kinderen van 0 tot 4 jaar? Wij zouden erg blij zijn als wij die boekjes van u/jou zouden kunnen krijgen. Zodat we ook met onze jongste gemeenteleden al iets van het evangelie zouden kunnen delen.
Alvast dank namens de kinderen. Yvonne en Nienke.
 
Oudijzeractie groot succes - wordt vervolgd Oudijzeractie groot succes - wordt vervolgd
U kan al uw elektronica en alle metalen bij ons kwijt. Alleen geen beeldbuizen als t.v., laptop en flatscreen en geen koelkasten en vriezers.
Ook accu’s van vervoermiddelen zijn van harte welkom.

Na 6 maanden heeft de actie al ongeveer € 3.000 opgebracht. Ons “sloopteam” is bezig geweest op een aantal locaties. Diverse gemeenteleden hebben materiaal gestort in de container. Al met al een zeer goedlopende actie. Laat het familie, vrienden, kennissen en vage kennissen weten dat we hun metaalafval op een milieuverantwoorde manier afvoeren en hiermee meteen onze kas spekken. Heeft u nog meer metaalafval en wilt u dat bij ons inleveren, dan kan dat bij Martin Bresser, Het Witte Veen 14. Daar staat een container op u te wachten.

Heeft u liever dat wij het bij u op komen halen, neem dan contact op via of neem contact op met Martin Bresser via 06 2312 8117.

Wilt u onze activiteiten in 2019 financieel ondersteunen? Dan bent u van harte uitgenodigd om geld over te maken naar IBAN NL46RABO0149521332 t.b.v. Diaconie N.H. gemeente inzake Jongerenreis 2019.